Tết trồng cây xuân Bính Thân

Tết trồng cây xuân Bính Thân

Lãnh đạo Công ty gặp mặt, chúc tết CBNV nhân dịp Xuân Bính Thân

Lãnh đạo Công ty gặp mặt, chúc tết CBNV nhân dịp Xuân Bính Thân

Hình ảnh lễ nhận chức của trưởng phòng : Phòng Tổng hợp, Phòng QLXL&ĐT và Phòng phát triển dự án

Hình ảnh lễ nhận chức của trưởng phòng : Phòng Tổng hợp, Phòng QLXL&ĐT và Phòng phát triển dự án

Gặp mặt các cán bộ công nhân viên hưu trí - Xuân Giáp Ngọ - 2014

Gặp mặt các cán bộ công nhân viên hưu trí - Xuân Giáp Ngọ - 2014

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

LÃNH ĐẠO CÔNG TY CHÚC TẾT

LÃNH ĐẠO CÔNG TY CHÚC TẾT

TẾT TRỒNG CÂY BÍNH THÂN 2016

TẾT TRỒNG CÂY BÍNH THÂN 2016

Lễ ký kết

Lễ ký kết

1 2
Tỷ giá