Thông báo chốt DS Phát hành cổ phiếu

Thông báo chốt DS Phát hành cổ phiếu

Thông báo số 74/TB-HĐQT ngày 18.9.2020 chốt DS cổ đông PH tăng vốn Điều lệ
Nghi Quyết 73/NQ-HĐQT PAPH cổ phiếu

Nghi Quyết 73/NQ-HĐQT PAPH cổ phiếu

Nghị Quyết 73/NQ-HĐQT triển khai PA phát hành cổ phiếu
Tết trồng cây xuân Kỷ hợi 2019

Tết trồng cây xuân Kỷ hợi 2019

Tết trồng cây xuân Kỷ hợi 2019
Đại hội cổ đông thường niên 2018

Đại hội cổ đông thường niên 2018

Đại hội cổ đông thường niên 2018
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat