Ngày 25/6/2017, tại Hội trường tầng 20 tòa nhà Vườn Đào Cowaelmic, Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2017. Đến tham dự Hội nghị, có ông Bùi Xuân Dũng Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT cùng các cán bộ của TCT xây dựng Hà Nội, về phía Công ty có ông Vũ Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Văn Hùng Bí thư Đảng ủy – UV HĐQT – Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc các công ty con, công ty liên kết cùng toàn thể các Cổ đông của Công ty CP lắp máy điện nước và xây dựng.

 

Ông Vũ Hồng Minh Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 tại Đại hội

 

Ông Bùi Xuân Dũng Bùi Xuân Dũng Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT TCT Xây dựng Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông đã thống nhất và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.

Tỷ giá
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat