Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/cowaelmiccomvn/public_html/library/Zend/Stdlib/ArrayObject.php on line 426
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2022


Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/cowaelmiccomvn/public_html/vendor/HTMLPurifier/Encoder.php on line 157

Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông 2022

Phiếu biểu quyết tại Đại hội đông Cổ đông thường niên 2022

Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 (Dự thảo)

Tờ trình v/v chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng Vốn điều lệ Công ty

Báo cáo Quản trị Công ty và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021

Phụ lục báo cáo kế hoạch năm 2022

Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh, Kế hoạch Tài chính năm 2022

Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2022

Tờ trình v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông 

Tờ trình v/v Lựa chọn đợn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

Tờ trình v/v bổ sung danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính 2022

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Cowaelmic

Dự thảo Điều lệ Công ty CP Lắp máy Điện nước và Xây dựng

Tờ trình v/v Phân phối Lợi nhuân sau thuế năm 2021

Tờ trình v/v Chi phí, Thù lao Ban Kiểm soát năm 2022

Tờ trình Thông qua việc thực hiện Dự án đầu tư và kinh doanh BĐS tại lô đất CC2

và tiếp tục triển khai Dự án Long Tân Central Riverside ở Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Tỷ giá
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat