ĐH Đảng bộ Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng lần VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

ĐH Đảng bộ Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng lần VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

ĐHCĐ lần thứ nhất, nhiệm kỳ III (2015-2019) Công ty CP đầu tư và SXVLXD Hà Hải

ĐHCĐ lần thứ nhất, nhiệm kỳ III (2015-2019) Công ty CP đầu tư và SXVLXD Hà Hải

Tỷ giá