Trụ sở làm việc chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Địa điểm: TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Công trình đang thi công

 
  

Bài viết liên quan
Tỷ giá