CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUỐC OAI

Địa điểm: Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quốc Oai

Thời gian hoàn thành: 2014


Tỷ giá
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat