Người lính cụ Hồ ngày đêm rèn luyện mình, giữ vững tinh thần chiến sĩ. Trái tim đất liền luôn hướng về biển đảo quê hương …

Tỷ giá