Ngày 10/10/2013, Tổng Giám đốc Quyết định bổ nhiệm 3 cán bộ của Công ty CP Lắp máy Điện nước và XD sẽ giữ các chức vụ sau trong nhiệm kỳ từ 2012-2017:
1. Ông Vũ Văn Thành được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Tổng hợp.
2. Ông Ngô Thành Phước được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Quản lý xây lắp&ĐT.
3. Ông Nguyễn Mạnh Hà được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Phát triển dự án.

Tỷ giá
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat