Hiện nay Công ty đang có một số thiết bị phục vụ thi công xây lắp, quý khách có nhu cầu thuê xin liên hệ với chúng tôi.

Tỷ giá