NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Địa điểm: TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương chi nhanh Quảng Ninh

Thời gian hoàn thành: 2015

Tỷ giá