Vị trí và Quy mô dự án

Tổng mức đầu tư xây dựng (dự kiến): 590 tỷ

Tỷ giá
tổng cty cáp điều hòa Vilacela tổng cty pccc thép hp thep viet nhat